RENMEN

Lè m gade w, ou gade m,

Kè m bat fò; se yon santiman inivèsel.

Se sa ki pote yon gout sèl

Nan la vi kouzen.

An franse, yo rele li l’amour

Qui dure pour toujours.

An angle, yo rele li everlasting love,

Ki pi dous ke mayilov.

Nou rele li renmen

San fen.

xxxxxxxx

Lè m gade w, ou gade m,

Kè m antre an tremolo,

M senti m kòm yon maestro

E manvi konpoze yon moso.

Si m ta mete yon rosinyol pou chante,

Sa ta fè m kente.

E si m pran yon pipirit sou trompèt,

Sa ta fè bèl fèt!

M tap santi m kòntan depi nan po tèt

Jous nan la lwèt.

Si m ta mete yon zòtolan kòm twoubadou,

Fòm ta roule tanbou

Pou tonbe danse yon yanvalou.

Si m ta mete yon sousad flè sou manoumba,

Se pou nanm mwen ki deja yon afiba

Vin lese w rale l tankou ralba.

Se konsa pou kè nou ale o pa

Pou nou ka mache pazapa.

Si malgre tou, sa pa ta mache pou kouzen,

Li pare pou l cheche yon vwazen

Pou joue vaksine

Pou ede l chame kouzin.

xxxxxxxx

Lè m gade w, ou gade m,

Dwèt mwen vle chanje an penso

Pou yo trase yon tablo:

Kote wap dodomeya pre yon bò dlo

Anba yon bèl pye flambwayan,

Tou kolè ak yon michan ilan-ilan.

Tou patou ou jwen jasmen

Ki pare pou anbome serin,

Ansanm ak choublak e bougenvilye,

Pou ta bay yon imaj ke pèson pa ka blye.

Tablo sa a doue imòtalize;

Li merite al nan mize.

Lè lòt pale du sourire de la Joconde,

M ap pale de la béatitude profonde

De cousine,

Qui fait bonne mine.

xxxxxxxx

Si kouzen e kouzin gen antant,

Nap viv ansanm, nan kay ousinon anba tant.

Men, fò w pa blye ke si jenès

Tankou yon fèy kap grenpe an flèch

Vin tounen an vyeyès

Ki pre pou fèl vin kou fèy sèch.

Si demen, la vi chanje bèl po w an rid,

Sonje ke kè m pap janm vin vid,

Paske lè m gade w, m ap wè ou rete ti fi

Se pou sa kouzin, mwen rele w Fifi.

**********

EMOSYONS.

Bèl pawòl sa yo touche kouzin,

Ki dan la vi, l’anmou tap fè l la sisin.

Li te rete en silans,

Avèk anpil patians,

Pou l te jwen yon nòm kè li te ka fè konfians.

Il fo ke m di avèk insistans:

Kè pa m se yon asyèt fayans.

Li kòm yon semans:

Li pa soufri neglijans.

Li mande anpil atansyon,

Men li pare pou bay anpil devosyon.

xxxxxxxx

Bèl pawol sa yo fèm santi m dou

Kòm si ou tap  fèm je dou.

Ou dechenen yon seri de emosyon

Ki paka tann pou antre an aksyon.

Ou mete m nan setièm syèl

Kouwè yon ti moun ki gen yon bon kado Nowèl.

Mwen panse a ou la jounen kou nan nuit.

Ou kolé nan lespri m  tankou cokiy sou do zuit.

Ou fèm tombe damou

Sé yon bwason qui fèm vle sou

E m santi m vle fou.

xxxxxxxx

Mwen avè w, nou kòm 2 jèn irondèl,

Ki fèk ak apran bat zèl.

Mwen swété nou ka viv ansanm lontan kou toutrèl.

Pa jam gen yon ti moun ki vin gason vanyan

San yon manman

Ki te fè yon akouchman

E te fè kè yon papa kontan.

Yon gason paka ni vanyan, ni kontan

San yon fanm solid kòm kompleman.

Mwen pare pou kompay ou nan tout nanan m

Avèk kondisyon pou kompayon mwen nan tout nanan w.

xxxxxxxx

Bèl pwomès sa yo, sakre.

Nou pa do manje manje blye.

Ni nou pa do pase anba pye sablye.

Nou pa dwe renmen a mwatye.

Nou fèt pou bay kè nou tout antye.

Lanmou nou dwe base sou amitye.

Mwen dakò pou renmen w san limit

Pou demen nou ka fè anpil pitit.

Reynald Altéma, MD

 

 

Return to homepage