3.

 

Ce texte peut être lu dans n’importe quel ordre. Chaque strophe est complète.

 This text can be read in any order. Each stanza is complete.

 Nou ka li tèks saa nan nenpòt lòd. Chak  seksyon konplè.

  

L’ALLURE DE 3.

Un triumvirat, un triptyque, la Trinité

La division du temporel,

Une maxime édifiante,

Le paradigme d’une foi religieuse

Tournent en rond autour du concept de trois pour former une unité,

Telle une main en trois branches en parfaite harmonie.

3, un alignement symétrique, simple, mais sidérant par son élégance.

 

 

LUCKY 3. 

When my lucky star strikes, I score a trifecta

A treble of joy, satisfaction, and blissful energy

Noteworthy for the pattern of troika

To describe deeply felt emotions.

3 or peculiar, precise, paradigm symbol,

Full of rhythmic pulse, fleeting yet beguiling stardust fantasy,

Ego soothing, good karma splaying, welcome mood uplifting.

 

 

CHIF TWA. 

Lakay, twa vle di anpil bagay,

Pi souvan  ce twa lo nan jwèt bòlèt,

Twa chatiman tanzantan: mizè, malè, maladi.

Twoubadou jwe an tryo pou serenad,

Fè nou danse, blye soufrans nou.

Malfektè simen twa fèy, twa rasin

Pou fè nou pè, pou efreye nou, nan demagoji po patat.

Men lekòl toujou rekonpanse 3 elèv miyò.

Lekòl wete lasi iyorans nan je nou e pèmèt nou ouvri twa pòt:

Lasyans, lasante, devlopman ekonomik.

Sa se twa tokay ki benefisye nou tout.

Reynald Altéma, MD.

Return to homepage